Regulament Studenți

Regulamentul Complet

Sunt vizate acele direcţii care abordează concepte aferente unui oraş inteligent: calitate ridicată a vieţii, dezvoltare durabilă, digitalizare, descentralizare, impact redus asupra mediului. De asemenea, se vizează acele direcţii care transformă unităţile de producţie în „fabrici eficiente energetic şi inteligente”. Proiectele trebuie să abordeze subiecte referitoare la următoarele domenii:

 • Energii regenerabile;
 • Clădiri inteligente;
 • Trafic;
 • Agricultură urbană;
 • Transport energie electrică şi termică;
 • Siguranţă şi securitate;
 • Eficienţă energetică;
 • Folosirea de tehnologii de tip IA, IoT, Big data & Analytics şi interconectarea sistemelor utilizate în industrie;
 • Mobilitate inteligentă / fără pilot (aeriană sau acvatică)
 • Guvernanţă.

Sunt apreciate în mod prioritar proiectele care propun soluţii inteligente de digitalizare de tip:

 • Colectare, stocare şi prelucrare date în Cloud, Big Data (manipularea Big Data în oraşe inteligente, tehnologii inovative pentru fluidizarea traficului)
 • Inteligenţă Artificială (machine learning, smart grids – reţele inteligente), automatizarea proceselor cu ajutorul roboţilor, maşini autonome, etc.)
 • Internet of Things Industrial (senzori – arhitecturi – sistem de operare care să permită IoT, comerţul în lumea IoT, reţele pentru IoT, măsurare/culegere inteligentă de date, analiza predictivă)
 • Oameni, oraşe conectate (integrarea om – vehicul – clădire pentru o calitate a vieţii ridicată, siguranţă şi securitate în oraşele inteligente, creşterea productivităţii angajaţilor)
 • Clădiri conectate (software-ul ca un factor de stimulare a: eficienţei energetice în clădiri, procese industriale, managementul clădirilor, produse eficiente energetic)
 • Aplicabilitate tehnologie Blockchain în unul dintre domeniile menţionate mai sus.

Proiectele propuse de studenţi au două etape distincte:

 • Etapa I: Concurenţii propun proiectele, la nivel de concept, împreună cu devize estimative de cheltuieli (Anexa 1), pe baza tematicilor prezentate în Art. 1.2 din Regulament. Participanţii se pot înscrie oricând, începând cu data de 22.04.2024, până la data de 12.06.2024. Lansarea competiţiei se va face cu ocazia organizarii evenimentului POLIFEST 2024 din POLITEHNICA Bucureşti, în perioada 18-20 aprilie 2024.
 • Etapa II: Dintre proiectele depuse în Etapa I vor fi selectate 20 echipe (cu asigurarea reprezentativităţii tuturor celor 4 universităţi implicate). Proiectele echipelor selectate vor fi publicate pe pagina WEB a competiției până la data de 26.06.2024. Echipele selectate vor depune proiectele și devizele de cheltuieli finale până la data de 18.10.2024. Cele 20 de echipe de proiect selecţionate, vor primi fiecare pentru etapa II o bursă în valoare de 10000 lei pentru implementarea proiectelor (realizarea practică la nivel demonstrativ sau aplicativ).
  • Propunerea de proiect împreună cu devizul de cheltuieli (Anexa 1) se vor încărca on-line, pe pagina WEB a proiectului https://techallenge.upb.ro/, sub forma unui document PDF respectând structura prezentată la art. 3.4. Opţional se poate transmite pe lângă fișierul PDF şi un link cu video de prezentare a proiectului de maximum 3 minute.
  • Propunerea de proiect trebuie să conţină toate detaliile considerate a fi relevante pentru proiect: prezentare, date tehnice, demo-uri filmate, simulări aplicații, etc. Proiectele studenţilor, vor include în mod obligatoriu şi un plan de buget pentru etapa II. Cheltuielile eligibile pentru bursa acordată sunt:
   • cheltuieli echipamente cercetare (nu sunt eligibile calculatoarele, laptopurile, tabletele şi telefoanele);
   • cheltuieli produse software;
   • cheltuieli materiale.
  • În cadrul propunerii trebuie menţionate datele de identificare ale tuturor autorilor respectivei propuneri: nume, prenume, universitate şi facultate, an de studiu, adresă de e-mail, telefon.
  • Nu vor fi luate în considerare proiectele în următoarele condiţii:
   • Dacă acestea sunt transmise în afara perioadei menționate în regulament;
   • Dacă participanţii transmit informaţii eronate ori incomplete;
   • Dacă se constată că proiectele sunt plagiate, au fost efectuate prin tentative de fraudă sau au fost efectuate nerespectând oricare dintre condiţiile şi termenii prezentului Regulament.

Recomandări pentru formatul prezentării lucrărilor:

Prezentarea proiectului se va realiza cu ajutorul Power Point sau programe alternative, documentul având următoarea structură (prezentarea fiind ulterior transformată și transmisă în format PDF).

 • Pentru etapa I analiza proiectelor de către comisie se va face doar pe baza propunerilor de proiect transmise on-line.
 • Prezentarea proiectului în etapa II (obligatoriu): Power Point cu următoarea structură:
  • Nume proiect și componență echipă: 1 slide
  • Descriere sumară proiect: 1-2 slide-uri
  • Soluții deja existente pe piață: 1 slide
  • Inovație / noutate aduse de acest proiect: 1 slide
  • Costuri vs. beneficii, valoare adăugată raportat la soluțiile existente: 1 slide
  • Aplicabilitate: 1 slide
  • Viitoare îmbunătățiri, potențial de dezvoltare: 1 slide
  • Plan de afaceri: 1 slide.
 • Mod de valorificare a proiectului (opţional): scurt video de promovare a produsului, spot promoţional, prezentare în Prezi, etc.
 • Maximum 3 minute în care participanții conving juriul că ideea lor merită să fie premiată şi pusă în practică (ATENȚIE! Nu este vorba de un plan de marketing, ci de „un elevator speech” care să convingă juriul că ideea respectivă merită să fie premiată).