Pentru a te înscrie în acest concurs proiectul pe care îl vei prezența trebuie să  se  încadreze dintre următoarele categorii:

Tehnologiile viitorului în “Smart City” şi Industria 4.0

Sunt vizate acele direcţii care abordează concepte aferente unui oraş inteligent: calitate ridicată a vieţii, dezvoltare durabilă, digitalizare, descentralizare, impact redus asupra mediului. De asemenea, se vizează acele direcţii care transformă unităţile de producţie în „fabrici eficiente energetic şi inteligente”. Proiectele trebuie să abordeze subiecte referitoare la următoarele domenii:

 • Energii regenerabile;
 • Clădiri inteligente;
 • Trafic;
 • Agricultură urbană;
 • Transport energie electrică şi termică;
 • Siguranţă şi securitate;
 • Eficienţă energetică;
 • Folosirea de tehnologii de tip IoT, Big data & Analytics şi interconectarea sistemelor utilizate în industrie;
 • Guvernanţă.

Sunt apreciate în mod prioritar proiectele care propun soluţii inteligente de digitalizare de tip:

 • Colectare, stocare şi prelucrare date în Cloud, Big Data (manipularea Big Data în oraşe inteligente, tehnologii inovative pentru fluidizarea traficului)
 • Inteligenţă Artificială (machine learning, smart grids – reţele inteligente), automatizarea proceselor cu ajutorul roboţilor, maşini autonome, etc.)
 • Internet of Things Industrial (senzori – arhitecturi – sistem de operare care să permită IoT, comerţul în lumea IoT, reţele pentru IoT, măsurare/culegere inteligentă de date, analiza predictivă)
 • Oameni, oraşe conectate (integrarea om – vehicul – clădire pentru o calitate a vieţii ridicată, siguranţă şi securitate în oraşele inteligente, creşterea productivităţii angajaţilor)
 • Clădiri conectate (software-ul ca un factor de stimulare a: eficienţei energetice în clădiri, procese industriale, managementul clădirilor, produse eficiente energetic)
 • Aplicabilitate tehnologie Blockchain în unul dintre domeniile menţionate mai sus.

Proiectele propuse de studenţi au două etape distincte:

Etapa I: Concurenţii propun proiectele, la nivel de concept, împreună cu devize estimative de cheltuieli (Anexa 1), pe baza tematicilor prezentate în Art. 1.2 din Regulament. Participanţii se pot înscrie oricând, începând cu data de 08.04.2022, până la data de 24.06.2022. Lansarea competiţiei s-a realizat în data de 8 aprilie 2022, ora 10.00, în sala AN010 din UPB.

Etapa II: Dintre proiectele depuse în Etapa I vor fi selectate 20 echipe (cu asigurarea reprezentativităţii tuturor celor 4 universităţi implicate). Proiectele echipelor selectate vor fi publicate pe pagina WEB a Beneficiarului până la data de 05.07.2022. Echipele selectate vor depune proiectele și devizele de cheltuieli finale până la data de 14.10.2022. Cele 20 de echipe de proiect selecţionate, vor primi fiecare pentru etapa II o bursă în valoare de 10.000 lei pentru implementarea proiectelor (realizarea practică la nivel demonstrativ sau aplicativ).

REGULAMENT STUDENȚI

Propunerea de proiect împreună cu devizul de cheltuieli (Anexa 1) se vor transmite on-line, la adresa de e-mail techallenge@upb.ro, sub forma unui document PDF respectând structura prezentată la art. 3.4. Opţional se poate transmite pe lângă fișierul PDF şi un link cu video de prezentare a proiectului de maximum 3 minute.