STUDENȚII SELECTAȚI PENTRU ETAPA 2 VOR FI ANUNȚAȚI PE 26 IUNIE

READY?
22 APR

Înscrie-te

TECHALLENGE pentru elevi

Tehnologiile viitorului în ”Smart City” și Industria 4.0, noile direcții ale industriei energetice, folosirea Inteligenței Artificiale pentru un viitor mai verde și nu numai.

Regulament Elevi

TECHALLENGE
pentru studenți

Sunt vizate acele direcţii care abordează concepte aferente unui oraş inteligent: calitate ridicată a vieţii, dezvoltare durabilă, digitalizare, descentralizare, impact redus asupra mediului. De asemenea, se vizează acele direcţii care transformă unităţile de producţie în „fabrici eficiente energetic şi inteligente”.

Regulament Studenti

Propunerile de proiect se vor depune on-line, accesând: https://techallenge.upb.ro/inregistrare-concurenti/, sub forma unui document PDF respectând structura prezentată în REGULAMENT

Valoarea (premiilor) pentru secţiunea “studenţi” este după cum urmează:

 • Premiul I – 6000 lei;
 • Premiul II – 5000 lei;
 • Premiul III – 4000 lei;
 • Menţiuni – 5 x 2000 lei;
 • Premiul Special “Elisa Leonida Zamfirescu” (pentru studente) –2000 lei.

Pentru mai multe detalii consultați regulamentul studenților

Valoarea burselor (premiilor) pentru secţiunea “elevi” este după cum urmează:

 • Premiul I – 5000 lei;
 • Premiul II – 4000 lei;
 • Premiul III – 3000 lei;
 • Menţiuni – 3 x 2000 lei;
 • Premiul Special “Elisa Leonida Zamfirescu” (pentru eleve) – 2000 lei.

Pentru mai multe detalii consultați regulamentul elevilor

Domeniile de cea mai mare importanță pentru noi
Proiectele ce propun soluții inteligente de digitalizare pentru următoarele categorii vor fi apreciate în mod prioritar
Colectare, stocare & prelucrarea datelor în Cloud, Big Data

Manipularea Big Data în oraşe inteligente, tehnologii inovative pentru fluidizarea traficului

Inteligență Artificială (ML, smart grids)

Automatizarea proceselor cu ajutorul roboţilor, maşini autonome, etc.

Internet of Things Industrial

Senzori – arhitecturi – sistem de operare care să permită IoT, comerţul în lumea IoT, reţele pentru IoT, măsurare/culegere inteligentă de date, analiza predictivă

Oameni & orașe conectate

Integrarea om – vehicul – clădire pentru o calitate a vieţii ridicată, siguranţă şi securitate în oraşele inteligente, creşterea productivităţii angajaţilor

Clădiri conectate

Software-ul ca un factor de stimulare a: eficienţei energetice în clădiri, procese industriale, managementul clădirilor, produse eficiente energetic

Blockchain

Aplicabilitatea tehnologiei blockchain în unul din domeniile menționate.

Care sunt etapele de desfășurare a concursului?

Proiectele propuse de studenţi au două etape distincte:

 • Etapa I: Concurenţii propun proiectele, la nivel de concept, împreună cu devize estimative de cheltuieli (Anexa 1), pe baza tematicilor prezentate în Art. 1.2 din Regulament. Participanţii se pot înscrie oricând, începând cu data de 22.04.2024, până la data de 12.06.2024. Lansarea competiţiei se va face cu ocazia organizarii evenimentului POLIFEST 2024 din POLITEHNICA Bucureşti, în perioada 18-20 aprilie 2024.
 • Etapa II: Dintre proiectele depuse în Etapa I vor fi selectate 20 echipe (cu asigurarea reprezentativităţii tuturor celor 4 universităţi implicate). Proiectele echipelor selectate vor fi publicate pe pagina WEB a competiției până la data de 24.06.2024 (pentru elevi) și 26.06.2024 (pentru studenți). Echipele selectate vor depune proiectele și devizele de cheltuieli finale până la data de 18.10.2024. Cele 20 de echipe de proiect selecţionate, vor primi fiecare pentru etapa II o bursă în valoare de 10000 lei pentru implementarea proiectelor (realizarea practică la nivel demonstrativ sau aplicativ).
Teme de abordat

Proiectele trebuie să abordeze subiecte referitoare la următoarele domenii:

 • Energii regenerabile;
 • Clădiri inteligente;
 • Trafic;
 • Agricultură urbană;
 • Transport energie electrică şi termică;
 • Siguranţă şi securitate;
 • Eficienţă energetică;
 • Folosirea de tehnologii de tip IA, IoT, Big data & Analytics şi interconectarea sistemelor utilizate în industrie;
 • Mobilitate inteligentă / fără pilot (aeriană sau acvatică)
 • Guvernanţă.

Sunt apreciate în mod prioritar proiectele care propun soluţii inteligente de digitalizare de tip:

 • Colectare, stocare şi prelucrare date în Cloud, Big Data (manipularea Big Data în oraşe inteligente, tehnologii inovative pentru fluidizarea traficului)
 • Inteligenţă Artificială (machine learning, smart grids – reţele inteligente), automatizarea proceselor cu ajutorul roboţilor, maşini autonome, etc.)
 • Internet of Things Industrial (senzori – arhitecturi – sistem de operare care să permită IoT, comerţul în lumea IoT, reţele pentru IoT, măsurare/culegere inteligentă de date, analiza predictivă)
 • Oameni, oraşe conectate (integrarea om – vehicul – clădire pentru o calitate a vieţii ridicată, siguranţă şi securitate în oraşele inteligente, creşterea productivităţii angajaţilor)
 • Clădiri conectate (software-ul ca un factor de stimulare a: eficienţei energetice în clădiri, procese industriale, managementul clădirilor, produse eficiente energetic)
 • Aplicabilitate tehnologie Blockchain în unul dintre domeniile menţionate mai sus.
Recomandările noastre pentru prezentarea lucrărilor

Recomandări pentru formatul prezentării lucrărilor:

Prezentarea proiectului se va realiza cu ajutorul Power Point sau programe alternative, documentul având următoarea structură (prezentarea fiind ulterior transformată și transmisă în format PDF).

 • Pentru etapa I analiza proiectelor de către comisie se va face doar pe baza propunerilor de proiect transmise on-line.
 • Prezentarea proiectului în etapa II (obligatoriu): Power Point cu următoarea structură:
  • Nume proiect și componență echipă: 1 slide
  • Descriere sumară proiect: 1-2 slide-uri
  • Soluții deja existente pe piață: 1 slide
  • Inovație / noutate aduse de acest proiect: 1 slide
  • Costuri vs. beneficii, valoare adăugată raportat la soluțiile existente: 1 slide
  • Aplicabilitate: 1 slide
  • Viitoare îmbunătățiri, potențial de dezvoltare: 1 slide
  • Plan de afaceri: 1 slide.
 • Mod de valorificare a proiectului (opţional): scurt video de promovare a produsului, spot promoţional, prezentare în Prezi, etc.
 • Maximum 3 minute în care participanții conving juriul că ideea lor merită să fie premiată şi pusă în practică (ATENȚIE! Nu este vorba de un plan de marketing, ci de „un elevator speech” care să convingă juriul că ideea respectivă merită să fie premiată).

31

județe

130

participanți

102

proiecte

30

premii

00

zile

00

ore

00

minute

00

secunde

Ce este TECHALLENGE

Dacă ți-ai imaginat vreodată cum ar putea arăta orașul viitorului, TECHALLENGE îți dă ocazia să îți expui ideile și chiar să le pui în practică. Studenții și elevii participanți au oportunitatea de a contribuii la construirea unui viitor mai bun, o lume a orașelor verzi, inteligente și a dezvoltării durabile.

Subiecte vizate de competiția pentru elevi
Urmarite pentru elevi
Eficiență energetică

Minimizarea pierderilor de energie, reducerea consumului de energie și emisiile de carbon.

Surse regenerabile de energie

Energie solară, eoliană, hidroenergie, biomasă; tranziția de la sursele tradiționale de energie.

Energie inteligentă

Adaptarea la cerințele energetice ale rețelei; controlul producției, distribuției și consumului prin intermediul noilor tehnologii.

Înscrierea participanților

Înscrierea participanților

 • Participanții se pot înscrie oricând, începând cu data de 22.04.2024 până la data de 06.10.2024. Lansarea competiţiei se va face cu ocazia organizarii evenimentului POLIFEST 2024 din POLITEHNICA Bucureşti, în perioada 18-20 aprilie 2024.
 • Propunerea de proiect se va încărca on-line pe pagina WEB https://techallenge.upb.ro/, sub forma unui document PDF respectând structura prezentată la art. 3.4. Pe lângă fișierul PDF se va încărca şi un link cu video de prezentare a proiectului de maximum 3 minute.
 • Propunerea de proiect trebuie să conţină toate detaliile considerate a fi relevante pentru proiect: prezentare, date tehnice, demo-uri filmate, simulări aplicații, etc.
 • În cadrul propunerii trebuie menţionate datele de identificare ale tuturor autorilor respectivei propuneri: nume, prenume, instituție de învățământ liceal, localitate, an de studiu, adresă de e-mail, telefon.
 • Nu vor fi luate în considerare proiectele în următoarele condiţii:
  • Dacă acestea sunt transmise în afara perioadei menționate în regulament;
  • Dacă participanţii transmit informaţii eronate ori incomplete;
  • Dacă se constată că proiectele sunt plagiate, au fost efectuate prin tentative de fraudă sau au fost efectuate nerespectând oricare dintre condiţiile şi termenii prezentului Regulament.
Care sunt etapele de desfășurare a concursului?

Etapele de evaluare a proiectelor

 • Proiectele primite (înscrise) vor face obiectul unei evaluări preliminare (preselecţie) efectuate de către o comisie formată din reprezentanţii sponsorului. Pentru fiecare proiect se va acorda o notă cuprinsă în intervalul 1 – 5, pentru fiecare dintre criteriile de mai sus. Nota finală va rezulta din însumarea notelor aferente fiecărui criteriu şi direcţii prezentate în tabelul de mai sus. Rezultatele evaluării preliminare vor fi comunicate fiecărei echipe de proiect participante prin e-mail şi postate pe pagina WEB a competiției până la data de 21.10.2024 pentru secţiunea elevi.
 • Eventualele contestaţii pot fi depuse pe adresa de e-mail a Beneficiarului (techallenge@upb.ro) în termen de max. 24 de ore de la anunţarea rezultatelor.
 • Proiectele selecţionate în etapa preliminară vor intra în etapa finală de evaluare, care implică prezentarea proiectului de către autori în faţa comisiei de evaluare. Pentru evaluarea finală se vor utiliza aceleaşi criterii şi direcţii utilizate şi în cazul evaluării preliminare. A doua etapă de evaluare se va desfăşura în data de 08.11.2024. În acest scop se vor organiza prezentări individuale ale proiectelor. Comisia de evaluare va aprecia prezentările/proiectele şi prin discuţiile cu echipele participante.
Recomandările noastre pentru prezentarea lucrărilor

Recomandări pentru formatul prezentării lucrărilor:

Prezentarea proiectului se va realiza cu ajutorul Power Point sau programe alternative, documentul având următoarea structură:

 • Prezentarea proiectului (obligatorie) cu următoarea structură:
  • Nume proiect şi componenţă echipă: 1 slide
  • Descriere sumară proiect: 1-2 slide-uri
  • Soluții deja existente pe piață: 1 slide
  • Inovație / noutate adusă de acest proiect: 1 slide
  • Costuri versus beneficii, valoare adăugată raportat la soluțiile existente: 1 slide
  • Aplicabilitate: 1 slide
  • Viitoare îmbunătățiri, potențial de dezvoltare: 1 slide.
 • Mod de valorificare a proiectului (obligatoriu): (scurt video de promovare a produsului, spot promoțional, prezentare în Prezi, etc). Max. 3 minute în care participanții conving juriul că ideea lor merită să fie premiată și pusă în practică (ATENȚIE! Nu este vorba de un plan de marketing ci de „un elevator speech” care să convingă juriul că ideea respectivă merită să fie premiată).

Parteneri

Logo: Universitatea Politehnica din Bucuresti
Logo Honeywell
Logo: Universitatea Petrol Gaze din Ploiești
Logo: Universitatea Tehnică de Construcții București
Logo: Universitatea Politehnica Timișoara
Logo: Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași