Regulament Elevi

Regulamentul Complet

Competiţia pentru elevi vizează domeniile: Eficienţă energetică, Surse Regenerabile de Energie şi Energia inteligentă.

Înscrierea participanților

 • Participanții se pot înscrie oricând, începând cu data de 22.04.2024 până la data de 06.10.2024. Lansarea competiţiei se va face cu ocazia organizarii evenimentului POLIFEST 2024 din POLITEHNICA Bucureşti, în perioada 18-20 aprilie 2024.
 • Propunerea de proiect se va încărca on-line pe pagina WEB https://techallenge.upb.ro/, sub forma unui document PDF respectând structura prezentată la art. 3.4. Pe lângă fișierul PDF se va încărca şi un link cu video de prezentare a proiectului de maximum 3 minute.
 • Propunerea de proiect trebuie să conţină toate detaliile considerate a fi relevante pentru proiect: prezentare, date tehnice, demo-uri filmate, simulări aplicații, etc.
 • În cadrul propunerii trebuie menţionate datele de identificare ale tuturor autorilor respectivei propuneri: nume, prenume, instituție de învățământ liceal, localitate, an de studiu, adresă de e-mail, telefon.
 • Nu vor fi luate în considerare proiectele în următoarele condiţii:
  • Dacă acestea sunt transmise în afara perioadei menționate în regulament;
  • Dacă participanţii transmit informaţii eronate ori incomplete;
  • Dacă se constată că proiectele sunt plagiate, au fost efectuate prin tentative de fraudă sau au fost efectuate nerespectând oricare dintre condiţiile şi termenii prezentului Regulament.

Etapele de evaluare a proiectelor

 • Proiectele primite (înscrise) vor face obiectul unei evaluări preliminare (preselecţie) efectuate de către o comisie formată din reprezentanţii sponsorului. Pentru fiecare proiect se va acorda o notă cuprinsă în intervalul 1 – 5, pentru fiecare dintre criteriile de mai sus. Nota finală va rezulta din însumarea notelor aferente fiecărui criteriu şi direcţii prezentate în tabelul de mai sus. Rezultatele evaluării preliminare vor fi comunicate fiecărei echipe de proiect participante prin e-mail şi postate pe pagina WEB a competiției până la data de 21.10.2024 pentru secţiunea elevi.
 • Eventualele contestaţii pot fi depuse pe adresa de e-mail a Beneficiarului (techallenge@upb.ro) în termen de max. 24 de ore de la anunţarea rezultatelor.
 • Proiectele selecţionate în etapa preliminară vor intra în etapa finală de evaluare, care implică prezentarea proiectului de către autori în faţa comisiei de evaluare. Pentru evaluarea finală se vor utiliza aceleaşi criterii şi direcţii utilizate şi în cazul evaluării preliminare. A doua etapă de evaluare se va desfăşura în data de 08.11.2024. În acest scop se vor organiza prezentări individuale ale proiectelor. Comisia de evaluare va aprecia prezentările/proiectele şi prin discuţiile cu echipele participante.

Recomandări pentru formatul prezentării lucrărilor:

Prezentarea proiectului se va realiza cu ajutorul Power Point sau programe alternative, documentul având următoarea structură:

 • Prezentarea proiectului (obligatorie) cu următoarea structură:
  • Nume proiect şi componenţă echipă: 1 slide
  • Descriere sumară proiect: 1-2 slide-uri
  • Soluții deja existente pe piață: 1 slide
  • Inovație / noutate adusă de acest proiect: 1 slide
  • Costuri versus beneficii, valoare adăugată raportat la soluțiile existente: 1 slide
  • Aplicabilitate: 1 slide
  • Viitoare îmbunătățiri, potențial de dezvoltare: 1 slide.
 • Mod de valorificare a proiectului (obligatoriu): (scurt video de promovare a produsului, spot promoțional, prezentare în Prezi, etc). Max. 3 minute în care participanții conving juriul că ideea lor merită să fie premiată și pusă în practică (ATENȚIE! Nu este vorba de un plan de marketing ci de „un elevator speech” care să convingă juriul că ideea respectivă merită să fie premiată).