Competiţia pentru elevi vizează domeniile: Eficienţă energetică, Surse Regenerabile de Energie şi Energie inteligentă.

Tehnologiile viitorului în “Smart City” şi Industria 4.0

La concurs se pot înscrie elevii de liceu din toată țara. Sunt eligibili și elevii care la momentul depunerii aplicațiilor sunt în clasa a XII-a. Participanții se pot înscrie oricând, începând cu data de 24.04.2023 până la data de 06.10.2023.

Înscrierea participanţilor


Participanții se pot înscrie oricând, începând cu data de 04.2023 până la data de 06.10.2023. Lansarea competiţiei se va face cu ocazia organizarii evenimentului POLIFEST 2023 din UPB, în perioada 20-22 aprilie 2023.

Propunerea de proiect se va transmite on-line, la adresa de e-mail techallenge@upb.ro, sub forma unui document PDF respectând structura prezentată la art. 3.4. Pe lângă fișierul PDF se transmite şi un link cu video de prezentare a proiectului de maximum 3 minute.

Propunerea de proiect trebuie să conţină toate detaliile considerate a fi relevante pentru proiect: prezentare, date tehnice, demo-uri filmate, simulări aplicații, etc.

În cadrul propunerii trebuie menţionate datele de identificare ale tuturor autorilor respectivei propuneri: nume, prenume, instituție de învățământ liceal, localitate, an de studiu, adresă de e-mail, telefon.

Nu vor fi luate în considerare proiectele în următoarele condiţii:

  • Dacă acestea sunt transmise în afara perioadei menționate în regulament;
  • Dacă participanţii transmit informaţii eronate ori incomplete;
  • Dacă se constată că proiectele sunt plagiate, au fost efectuate prin tentative de fraudă sau au fost efectuate nerespectând oricare dintre condiţiile şi termenii prezentului Regulament.

Proiectele propuse de elevi au două etape distincte:

Proiectele primite (înscrise) vor face obiectul unei evaluări preliminare (preselecţie) efectuate de către Comisie. Pentru fiecare proiect se va acorda o notă cuprinsă în intervalul 1 – 5, pentru fiecare dintre criteriile de mai sus. Nota finală va rezulta din însumarea notelor aferente fiecărui criteriu şi direcţii prezentate în tabelul de mai sus. Rezultatele evaluării preliminare vor fi comunicate fiecărei echipe de proiect participante prin e-mail şi postate pe pagina WEB a competiției până la data de 20.10.2023 pentru secţiunea elevi

Proiectele selecţionate în etapa preliminară vor intra în etapa finală de evaluare, care implică prezentarea proiectului de către autori în faţa comisiei de evaluare. Pentru evaluarea finală se vor utiliza aceleaşi criterii şi direcţii utilizate şi în cazul evaluării preliminare. A doua etapă de evaluare se va desfăşura în data de 10.11.2023. În acest scop se vor organiza standuri individuale de prezentare a proiectelor. Comisia de evaluare va parcurge toate standurile și va aprecia, prin discuţii cu echipele concurente, calitatea proiectelor.

Recomandări pentru formatul prezentării lucrărilor:

Prezentarea proiectului se va realiza cu ajutorul Power Point sau programe alternative, documentul având următoarea structură:

Prezentarea proiectului (obligatorie) cu următoarea structură:

Nume proiect şi componenţă echipă: 1 slide

Descriere sumară proiect: 1-2 slide-uri

Soluții deja existente pe piață: 1 slide

Inovație / noutate adusă de acest proiect: 1 slide

Costuri vs. beneficii, valoare adăugată raportat la soluțiile existente: 1 slide

Aplicabilitate: 1 slide

Viitoare îmbunătățiri, potențial de dezvoltare: 1 slide