Competiţia pentru elevi vizează domeniile: Eficienţă energetică, Surse Regenerabile de Energie şi Energie inteligentă.

Tehnologiile viitorului în “Smart City” şi Industria 4.0

La concurs se pot înscrie elevii de liceu din toată țara. Sunt eligibili și elevii care la momentul depunerii aplicațiilor sunt în clasa a XII-a. Participanții se pot înscrie cu proiecte realizate individual sau în echipă. Numărul componenților unei echipe nu este limitat.

Proiectele propuse de elevi au două etape distincte:

Etapele de evaluare a proiectelor.

Proiectele primite (înscrise) vor face obiectul unei evaluări preliminare (preselecţie) efectuate de către Comisie. Pentru fiecare proiect se va acorda o notă cuprinsă în intervalul 1 – 5, pentru fiecare dintre criteriile de mai sus. Nota finală va rezulta din însumarea notelor aferente fiecărui criteriu şi direcţii prezentate în tabelul de mai sus. Rezultatele evaluării preliminare vor fi comunicate fiecărei echipe de proiect participante prin e-mail şi postate pe pagina WEB a Beneficiarului până la data de 21.10.2022 pentru secţiunea elevi.

Eventualele contestaţii pot fi depuse pe adresa de e-mail a Beneficiarului (techallenge@upb.ro) în termen de max. 24 de ore de la anunţarea rezultatelor.

Etapa II: Proiectele selecţionate în etapa preliminară vor intra în etapa finală de evaluare, care implică prezentarea proiectului de către autori în faţa comisiei de evaluare. Pentru evaluarea finală se vor utiliza aceleaşi criterii şi direcţii utilizate şi în cazul evaluării preliminare. A doua etapă de evaluare se va desfăşura în data de 11.11.2022. În acest scop se vor organiza standuri individuale de prezentare a proiectelor. Comisia de evaluare va parcurge toate standurile și va aprecia, prin discuţii cu echipele concurente, calitatea proiectelor.

REGULAMENT ELEVI
Participanții se pot înscrie oricând, începând cu data de 11.04.2022 până la data de 07.10.2022. Lansarea competiţiei se va face cu ocazia organizarii evenimentului POLIFEST 2022 din UPB, în perioada 07-09 aprilie 2022. Propunerea de proiect se va transmite on-line, la adresa de e-mail techallenge@upb.ro, sub forma unui document PDF respectând structura prezentată la art. 3.4. Opţional se poate transmite pe lângă fișierul PDF şi un link cu video de prezentare a proiectului de maximum 3 minute.